Specificaties : Restauratie van lijstwerk

RESTAURATIE VAN PLAFONDS EN LIJSTWERK VAN GIPS, STUCWERK OF STUCWERK: TECHNISCHE SPECIFICATIES

Gesso® ontwikkelt en beproeft al meer dan 90 jaar technieken om oude plafonds van stucwerk, stucwerk en pleisterwerk die schade hebben opgelopen, vaak door water, te herstellen of om identieke plafonds te creëren.

TECHNIEK

METINGEN VERRICHTEN

Voordat er wordt ingegrepen, wordt er een fotobestand gemaakt.  Na onderzoek en opmeting wordt de te vervangen of te kopiëren zone op een plan aangegeven. Elk ornament of lijstwerk is gemerkt en genummerd. De algemene afmetingen van het stuk, de ruimten tussen lijstwerk of ornamenten worden nauwkeurig genoteerd.

HET NEMEN VAN EEN SJABLOON OF MAL

Men moet kunnen beschikken over in goede staat verkerende modellen van gietvormen of ornamenten, die volkomen identiek zijn aan de na te maken modellen. Als de ornamenten niet meer verkrijgbaar zijn, moeten ze in klei worden geboetseerd naar foto’s of een bestaand decoratief element in de omgeving.

Glad gietwerk

Met een handzaag wordt een snede in de lijst gemaakt om er een kartonnen vel in te leggen waarop met een potlood de omtrek van de lijst kan worden afgetekend. De gleuf is gevuld met gips. Het sjabloon wordt vervolgens in de werkplaats gereproduceerd op een plaat zink.

Friezen, ornamenten

Een afgietsel wordt gemaakt in silicone, met een borstel of eventueel door gieten als een stuk uit elkaar is gehaald. Er moet op worden toegezien dat de gietvorm vrij is van luchtbellen. Vervolgens wordt een versterkte pleisterlaag op de siliconen aangebracht om ze te behouden. Het geheel wordt uit de mal gehaald zonder een spoor van de gietvorm op het oorspronkelijke werk achter te laten. Siliconen afgietsels kunnen niet worden gebruikt voor gladde afgietsels van meer dan 100 cm.

MANUFACTURING

Het lijstwerk en de ornamenten zijn gemaakt van gips dat CaSO4 2H2O is geworden, versterkt met plantaardige of glasvezels die in de laatste lagen zijn verwerkt en ingebed.  Het mengsel wordt in opeenvolgende lagen in de siliconenmal gegoten of door het zinkprofiel getrokken, zonder luchtbellen of gebreken.

Het resultaat is een STAFF-materiaal dat voldoet aan de Europese norm EN 13 815.

Reactie bij brand: MO (niet ontvlambaar)

Volumetrische massa: 1000 Kg/m³.

FIXING

Voorbereidend werk.

Het is belangrijk alle toegangen tot het terrein af te sluiten met plastic zeilen om de verspreiding van stof tijdens de demontage van de beschadigde onderdelen te voorkomen.

De beschadigde onderdelen die tijdens de meting zijn geïdentificeerd en omgeven, worden zorgvuldig gedemonteerd. Om de schade niet te verspreiden naar de gezonde delen, wordt een zaagsnede gemaakt langs het betrokken gebied. De aanwezigheid van schimmel of merula op de latten of de draagstructuur moet worden gemeld en door een gespecialiseerd bedrijf worden behandeld voordat enige andere ingreep wordt gedaan. Houten latten moeten worden verwijderd als ze vochtig, schimmelhoudend of te dik zijn. Gipsafval wordt in een speciale container gedeponeerd.

Plafond reparaties

Plafondplaten van 200cm x 40cm worden vastgeschroefd (gipsplaatschroeven) aan de draagstructuur.  De randen van het bewaarde gedeelte worden bedekt met een voorstrijkmiddel voor gips of beton en vervolgens verstevigd met gipspilaren (sisalfilasse en gips van Parijs). Vervolgens worden de platen bekleed met pleisterwerk van het plafond waarin een nylon of hessian wapening is verwerkt, eventueel met het bestaande plafond als leidraad en met een minimumdikte van 10 mm.

Herstellen van lijstwerk en ornamenten

Als ze door hun dikte niet aan een plafond kunnen worden bevestigd, worden de lijsten en ornamenten rechtstreeks op de bestaande structuur geschroefd (met verzinkte schroeven) en vervolgens versterkt met gipspilaren.

In andere gevallen worden de lijsten of ornamenten met langzaam hardende gipslijm op het plafond of de gipsplaat gelijmd. De zwaarste werken moeten extra worden vastgeschroefd (verzinkte schroeven) aan de draagstructuur. De schroefkoppen worden verzonken in het lijstwerk of ornament en daarna weer opgevuld.

Het lijstwerk of de ornamenten moeten perfect op elkaar aansluiten en het oorspronkelijke patroon van het plafond respecteren.

Alle voegen worden gepleisterd met langzaam uithardend gips, en geschuurd tot ze perfect zijn en niet meer voelbaar.